A karma az ok-okozat törvényén alapul. Ha valaki az egyik életében ártott a másik embernek, akkor azt valamelyik következő életében rendeznie kell. Jézus megváltotta a bűneinket, ezért a karma nem egy büntetés, hanem minden ember saját magának ítéli meg, osztja ki a saját karmáját. Amikor a halála után tisztán látja az elkövetett hibáit, a lélek úgy dönt, hogy rendezi a másik lélek felé az adósságát, és bevállal ezért szenvedéseket. Úgy is létrejöhet karma, ha valami rendezetlenség van két lélek között, akár pozitív, akár negatív rendezetlenségről van szó. Az is egy ilyen rendezetlenség, ha valaki nem természetes halált hal, és az Isteni igazságszolgáltatás mércéje szerint ez rendezetlenséget hoz létre.

A karma bilincsében raboskodó lélek felszabadulása

Mindenkinek nagyon sok előző élete volt már, és még sok életet fog élni itt a Földön, vagy akár más bolygón, más dimenzióban. Ezeknek az életeknek a fő célja a lelki, szellemi fejlődés, a tapasztalatszerzés és azok összegzése, és így a magasabb szintre lépés. Az előző életeinkből csak az érzelmeinket hozzuk át a jelen életünkbe, amelyek épp úgy eggyé válnak velünk, mint a jelen életiek, ezért rendkívül nehéz ezeket az érzelmeket szétválasztani. Nem minden karmikus helyzet töltődik be az életünkbe egyszerre, hanem fokozatosan, időről-időre újabb karmikus érzelmek lépnek életbe. Ezek az előző életi érzelmek hatnak a jelen életünk érzelmi világára, és ezáltal a cselekedeteinkre, az emberi kapcsolatainkra, döntéseinkre.

Az időről-időre felszínre kerülő előző életi emlékek egy része szép, de a többsége súlyos terheket, fájdalmakat hordoz. Ezért ezek inkább nyomasztóan hatnak, félelmeket generálnak. A párkapcsolatban, emberi kapcsolatokban is általában először a boldog érzelmek jönnek felszínre, hogy a két ember ebben az életben is összekapcsolódhasson, és erős vonzalmat érezzenek egymás iránt. Aztán idővel felszínre jönnek a rossz emlékek, a csalódások, a fájdalmak, konfliktusok emlékei, és mindez belekúszik a jelen életi érzelmekbe, összekapcsolódik azokkal, és szinte szétválaszthatatlanná válnak. Ez lesz a lelkünk karmikus bilincse. A karma sosem oldódik fel magától, akár hosszú évekig is nyomaszthatja az érintett feleket. Csak az előző életből hozott helyzet rendezésével, az áthozott érzelmek feloldásával lehet tőle megszabadulni.

Tarot kártyával történő jósláskor ezek fel-fel bukkannak, és ilyenkor ezek rendezését javaslom. Ha a karma köt össze két embert, akkor ők nem tudnak érzelmileg szabadulni egymástól, így egyik sem tud boldog, teljes életet élni. Ha a két személy nincs párkapcsolatban, akkor mással sem tudnak igazán párkapcsolatot teremteni, egyedül vannak. Akik együtt vannak, azoknak pedig számolniuk kell az időről-időre felszínre jövő előző életi érzelmekkel.

Sajnos, a karmikus energiák és kapcsolatok mindig és mindenben jelen vannak, átszövik mindenki életét, akkor is, ha erről nem veszünk tudomást. Onnan lehet felismerni a jelenlétét, hogy a fentebb leírt módon nem működik a párkapcsolat, a két felet öszeköti egy energetikai szál, ami nehézségeket hordoz. Vagy arról, hogy irreális érzelmek jönnek felszínre a lélekben, amelyek a jelen életi eseményekkel nincsenek összhangban (pl. a nő attól fél, hogy ha téved, a férje majd bántani fogja, holott a férje szereti és békés természetű). Mivel elég sok jelen életi emberi konfliktust él meg mindenki, és ezekhez negatív érzelmek kapcsolódnak, nehéz észrevenni, hogy most egy karmikus érzelem hat ránk. Érdemes azért mindig higgadtan megvizsgálni a körülményeket. Mennyire reálisak az életünkbe lépő helyzetek, érzelmek, események, vagy az előző életi rendezetlenségek szeretnének beavatkozni az adott helyzetben.

Bár a karma, a rendezetlen érzelmek és helyzetek tárháza, mindig sok nehézséget hordoz magában, azért nem kell ettől annyira elkeseredni. Van módja, hogy ezeket kezeljük. Ha valamilyen formában felismerjük, hogy mi ez a rendezetlenség, mit kellene ebből megtanulni, milyen számlát kell kiegyenlíteni, akkor már csak a rendezése van hátra. A rendezetlenség Tarot kártyával többnyire feltárható, de lélekszintű elemzéssel is lehet információkhoz jutni. Ha az egyik fél rendezi a konfliktust, akkor az számára jó lesz, megkönnyebbül, kikerül a karmikus körförgásból ez a tehertétele. Ha a másik fél nem hajlandó rendezni, és a haragját, vonzalmát, vagy más érzelmét fenntartja, az az ő dolga, az ő döntése. Ő viszont az energiákat tovább viszi, és egy következő életben mással lesz kénytelen ezt kiigazítani.

A másik megoldási lehetőség a karma oldása szakember segítségével. Igazából az érzelmi töltést kell feloldani, és ilyenkor rálátunk a rendezetlenségre is, annak konfliktusára. A karma oldást meg lehet csinálni energetikai oldással, olyankor én látom az eseményeket, ezeket el is mesélem, majd feloldom. A másik lehetőség az előző életi utaztatással történő oldás. Ilyenkor az érintett személy látja a történtetet, ő meséli el, és ezt követően végzem el az oldást. Az előző élet utaztatásnál fel kell arra készülni, hogy az utazó valami olyat fog látni, ami számára fájdalmas, nyomasztó, mert általában minden élet sok nehézséget hordoz magában. Valamivel könnyebb, ha karma oldás történik, mert ilyenkor az érzelmek rajtam keresztül áramolnak. Nyilván nem tartok vissza információkat, de azért érzem, hogy ki mennyit bír ebből elviselni, mit lehet átadni a másik félnek.

Sokszor kell abban is tanácsot adnom, hogy a segítséget kérő felismerje, hogy ez egy karmikus helyzet. Kérés szerint az oldást elvégzem, de fontos az érintett személy tudatossága is, hogy értse, mitől jött létre ez a karma. Így remélhetőleg nem hoz létre újabb karmikus helyzeteket erre az életre. A karma oldás hatására nagy energetikai változások jönnek létre az adott személy lelkében, életében, és általában megkönnyebbülést hoz számára. A karmikus kapcsolatban is változás jön létre, bár nem tudni, hogy az érintett személyek közelebb kerülnek egymáshoz, vagy inkább elválnak az útjaik. Sok esetben, egy oldás nem elegendő, időnként szükséges újabb oldást elvégezni, főleg az újonan belépő karmikus energiák miatt. Mégis érdemes megtisztulni az előző életi érzelmektől, hogy szabadon, csak a jelen élti érzelmek irányítsák az életünket.

https://noraalelkeksegitoje.hu/

info@noraalelkeksegitoje.hu tel:+36-30/314-06-61

Kérj bátran segítséget és varázsold teljesebbé az életedet!