Egyéni tanácsadásaim alkalmával sok ember életébe pillanthatok bele. Főleg nők kérnek tőlem segítséget, de egyre több a férfi ügyfél is. Ezek a beszélgetések, jóslások számomra is nagyon hasznosak. Hálás vagyok mindenkinek, aki  őszintén megosztja velem a problémáját, gondolatait, érzéseit. Ezekből én is sokat tanulok, tapasztalatokat szerzek általa. Régóta látható az a tendencia, hogy a férfi-női szerepek jelentősen felborultak, amelynek hátterében társadalmi változások is állnak.

Erős nők – gyenge férfiak

Nem most kezdődött ez a folyamat, hanem nagyjából az 1950-es években, amikor a nők is munkába álltak, és a háztartásbeli, családanya szerep mellé még a dolgozó nő szerepe is belépett az életükbe. Az akkori vezetőség tudatosan zilálta szét ezzel a családokat, és igazából a jelenkori kormányok sem tettek jelentős lépéseket ez ellen. Nem gondolom, hogy vissza kell állítani a régi rendszert, hiszen a világ teljesen megváltozott azóta. Emellett pozitív az, hogy a nők is kiteljesedhetnek a munkájukban, azt csinálhatják, amihez kedvük van, és az önálló keresettel függetlenedtek a férfiaktól, az anyagi kiszolgáltatottságuk megszűnt.

Mára már azonban egy olyan helyzet jött létre, hogy a nők  jelentős része túlságosan megerősödött, és a férfiak pozícójára tör. Ettől a férfiak elgyengültek, puhányak lettek, kiestek a férfi szerepükből, mert azt a nők foglalták el. Természetesen egy nő is lehet jó vezető, üzletasszony, sikeres, jómódú, kiegyensúlyozott, és nem is ez ellen akarok szót emelni. Úgy gondolom, hogy a munka területén is nőként kellene működniük, és nem férfiként. A magánéletben, a családban pedig mindenképp a női szerepeket kellene képviselniük. Ellenkező esetben vagy nem jön létre párkapcsolat, vagy az erős nő elnyomja a férfit, és a párkapcsolat tönkre megy.

A hagyományos felfogás szerint a férfi és női energiáknak a pozitív irányú megnyilvánulása a következőkben jelenik meg. Természetesen itt még sok jellemzőt fel lehetne sorolni.

Férfi energiák jellemzői: Női energiák jellemzői:
erő, határozottság, bátorság, döntési képesség, állandóság, egy dologra fókuszálás, irányítás, kiáradás, kifelé történő megnyilvánulások, külvilágban való megjelenés, család megvédése lágyság, finomság, támogatás, gyöngédség, gondoskodás, változékonyság, alkalmazkodás, rugalmasság, több dologra tud egyszerre figyelni, irányítás elfogadása, alázat, befogadás, befelé fordulás, család felé való megnyilvánulások, család összetartása

Mivel ezek a jellemzők, szerepek jelentősen elcsúsztak, sok mindenre negatív irányba fejtették ki a hatásukat.

  • A nők elveszítették eredendő lágyságukat, keménnyé, erőssé váltak. Az ilyen nőknek nincs szükségük férfira, hiszen egyedül is megoldanak mindent. Egyedül a gyermeknemzéshez van még szükségük a férfiakra.
  • A férfiak nem akarnak az erős nőkért küzdeni, hiszen nem is szeretnének maguk mellé egy férfias nőt. Az igazi férfi nem akar egy „másik, nőit testbe bújt férfival” élni. Ha mégis, akkor már sérült a férfiassága, és inkább „papucs férj” lesz, akit az erős nő elnyomhat, irányíthat. Bár az igazi erős nő nem tud felnézni a „papucs férfira”, ezért ilyennel nem létesít párkapcsolatot.
  • Ebben a felállásban sokkal nehezebben jönnek létre a párkapcsolatok, a nők magasra tették a mércét, a férfiak önértékelése pedig romokban hever. A férfiak többsége a külső alapján választ, és inkább keres egy alacsonyabb tudású, irányítható, fiatal lányt, mint hogy veszekedjen a nagyobb tudású, talpraesett erős nővel.
  • A családok szétesnek, a válások száma rohamosan növekszik. A csonka családokban a gyerekek egyáltalán nem látnak egészséges férfi és női  együttélési és alkalmazkodási mintát, amit lemásolhatnak és kövehetnek.
  • A munkában és a magánéletben is a férfiak és a nők nem egymás társai lettek, hanem inkább vetélytársai. Így az indulatok egyre inkább egymásnak feszülnek, a férfi-női kapcsolatok szétszakadnak.

Tudom, ez meglehetősen riasztó jövőkép, és nyilván nem minden párkapcsolatra igaz. Úgy gondolom, hogy ezen még lehet javítani, és nem szükséges a két nemnek teljesen egymás ellen fordulni. Mindenki a maga szintjén, a saját életében tud ez ellen tenni. Fel kell ismerned ezeket a tendenciákat, energiákat, mintákat a saját életedben, hol képviseled a másik nem energiáit. Ehhez nagyon fontos az önismeret, a saját helyzeted megvizsgálása és javítása. Nagyon tudatosan kell gondolkodni és cselekedni, hogy vissza tudjuk állítani a nemek megfelelő működését. Az önismerettel  egyedül szinte lehetetlen foglalkozni, ezért keress magadnak egy szakembert, aki segít a felismerésekben és a lehető legjobb megoldások megtalálásában! Ne felejtsd el, hogy a döntés, a cselekvés mindig a te feladatod! Csak olyanná tud válni az életed, amilyennek te magad megalkotod! A boldogságot senki sem kapja ingyen, azért mindig nagyon sokat kell dolgozni. Törekedj a boldog élet megvalósítására!

https://noraalelkeksegitoje.hu/

hello@noraalelkeksegitoje.hu tel:+36-30/314-06-61

Varázsold teljesebbé az életedet!