A test-lélek-szellem hármasságából a halál bekövetkeztekor a lélek nem hal meg. A lélek ugyanis örök, halhatatlan. A lélekvándorlás során ugyanaz a lélek ölt testet életről életre. Vannak olyan helyzetek, amikor a halál után a lélek valamiért csapdába esik, nem képes elhagyni a földi síkot. Ezek a lelkek nem tudnak visszakerülni a lélekvándorlás körforgásába.

Az itt ragadt lelkek segítése

Milyen okok miatt ragadhat itt egy lélek? Ha valaki idősen, nyugalomban, természetes körülmények között távozik el a földi világból, általában ez a lélek átlépése szempontból nem okoz problémát. Ilyen esetben akkor marad itt a lélek, ha a hozzátartozók, rokonok, barátok nem akarják elengedni a meghalt lelkét. Akár egy kétségbe esett ember is elegendő ahhoz, hogy a meghalt ember lelke támogatásként ott maradjon mellette. Ezért nagyon fontos, hogy az elhunytnak ne emeljünk oltárt, ne siránkozzunk utána. Régen a halottakat örömmel búcsúztatták a temetés során, ez még néhány kultúrában fennmaradt, és bármilyen furcsa is, nagyon jól teszik.

A halált követően 49 napig a halott lelke a köztes térben van, ahol számot ad az életéről, mérlegre kerül a lelke, a gondolatai, érzései, tettei. Ebben az időszakban kimondottan veszélyes, tilos az elhunyt lelkét bármilyen spirituális szertartáson megidézni, behívni! Nyilván sokat beszélnek róla a hozzátartozók, ez is egyfajta megidézése lehet, ezt is óvatosan kellene csinálni. Ugyanis olyan átjárók, kapuk nyílhatnak meg, amelyen keresztül akár a halott lelke is átjöhet a köztes térből, de vele együtt bármilyen más nagyon erős entitás is, vagy akár pokolbeli energia. Én már többször dolgoztam meghalt ember lelkével, de kizárólag a 49 nap letelte után végzem ezt. Pedig én be tudom zárni a nyitott kapukat, és az átjött entitásokat is vissza tudom küldeni. Aki ehhez nem ért, nagyon nagy bajt, terhet vehet a nyakába, akár az egész élete romokba heverhet egy ilyen szeánsz után, még akkor is, ha csak résztvevőként van jelen. A meghalt személy lelke csak 49 nap után kerül át a köztes térből magasabb dimenzióba, ahol a következő leszületéséig tartózkodik.

Milyen körülmények idézik elő, hogy egy lélek a földi síkon ragad?

  • természetellenes haláleset: fiatalon, súlyos betegség, baleset, mérgezés, gyilkosság, öngyilkosság miatt hal meg
  • mágia által okozott halál: úgy hal meg, hogy halált okozó mágia okozta a halálát
  • elrendezetlen emberi kapcsolatok: ki nem mondott dolgok, lezáratlan, igazságtalan helyzetek, súlyos titkok
  • aggódás a családja, szerettei miatt, vagy a családtagok nem engedik el
  • a földi síkhoz való túlzott ragaszkodás: nem érzékeli, hogy már nem él
  • egy helyhez, házhoz, tárgyakhoz való túlzott ragaszkodás

A 49 nap letelte után az itt ragadt lelkek már képtelenek önállóan eltávozni a földi síkról, mert kaput kell nyitni nekik, ezért nagy energia szükséges ahhoz, hogy távozzanak. Vannak olyan helyzetek, amikor előbb a lelket le kell tisztítani az átok, rontás, mágia lenyomatoktól, rendezni kell a lélek konfliktusait ahhoz, hogy ez a kapu nyitás sikeres legyen. Ilyen esetekben letisztítom a meghalt személy lelkét a negatív energiáktól, feloldom a lélekben rekedt elakadásokat, konfliktusokat, és a megfelelő helyre küldöm, ami neki a legmegfelelőbb.

Sokan azt hiszik, hogy jó, ha itt maradt pl. az anyukája lelke, mert támogatja őt. Sajnos ez így nem teljesen igaz. Az itt ragadt léleknek energiára van szüksége, ezért rácsatlakozik valakire, és az ő energiájából fog erőt meríteni, tönkre teszi az élő személy energetikai rendszerét. Annyi energiát nem tud felvenni, hogy önállóan távozzon, mégis lemeríti azt, akire rákapcsolódott. Házhoz is kötődhet egy ilyen lélek, ilyenkor a ház energia rendszerét teszi tönkre, és áttételesen az ott lakók energiáját hasznosítja. Ilyenkor háztisztítást kell csinálni, amely során a ház energetikai rendszerét helyrehozom. Pedig szükségtelen a szeretett hozzátartozónak itt maradnia, hiszen a magasabb dimenziókból még hatékonyabban tudja támogatni az itt maradt embereket.

Érdemes végiggondolni, hogy kinek halt meg a fent leírt módon hozzátartozója, vagy esetleg más okból itt maradt. Meg tudom nézni, hogy az illető felkerült-e egy magasabb dimenzióba, vagy itt ragadt. Az itt ragadt lelkeket meg kell békíteni, le kell őket tisztítani, és fel kell őket küldeni oda, ami nekik a legmegfelelőbb hely. Az ilyen jellegű tisztítások után a lélek mindig megnyugszik, örül és békés, és általában egy korábban meghalt családtagja várja a magasabb dimenziók valamelyikében. Bármilyen szomorú is ez, mégis örömteli ez a munka is, mert tudom, hogy minden teher és mágia nélkül fog leszületni a lélek a következő reinkarnációjában.

Kísérjük hát el tisztelettel, békével, szeretettel és örömmel a hozzátartozóinkat. Nyilván a gyász idejét meg kell tartani, és fontos is elgyászolni a szerettünket. Majd kívánjunk neki jó utat az előtte álló hosszú útra. Az itt ragadt lelkeket pedig mindenképp meg kell gyógyítani, és kaput nyitva el kell őket bocsájtani. Ha ilyenről szerettedről tudsz, keress bizalommal, szívesen segítek!

https://noraalelkeksegitoje.hu/

info@noraalelkeksegitoje.hu tel:+36-30/314-06-61

Varázsold teljesebbé az életedet!